Tên lửa diệt vệ tinh giúp Ấn Độ thành cường quốc vũ trụ

Vụ thử vũ khí giúp Ấn Độ trở thành cường quốc không gian
Vụ thử vũ khí giúp Ấn Độ trở thành cường quốc không gian

Đồ họa: Next Media

Ý kiến bạn đọc

Bài viết cùng chuyên mục