Sống Trẻ

Luật nhân quả có thật hay không?

Luật nhân quả là quy luật của vũ trụ, bất cứ sinh mệnh nào trong cõi đời đều sẽ phải chịu sự chi phối của quy luật nghiêm minh…

Những lý giải về duyên âm

Theo quan điểm Phật giáo, duyên âm là tình duyên hiện tại giữa người trần với những người vừa mới mất. Thông thường thì duyên…

Luận bàn về kiếp luân hồi

Luân hồi là một đề tài rất sinh động và đáng quan tâm. Chết rồi sẽ đi đâu về đâu? Tại sao sinh, rồi tái sinh? Có cõi âm hay…

Kinh Chuyển Pháp Luân

KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN Bản gốc: bản khắc gỗ Càn Long Tam TạngAn Thế Cao đời Hậu Hán An Tức dịch.   Nam mô Bổn Sư ThíchMâu Ni…

Khi Einstein Chia Buồn

KHI EINSTEIN CHIA BUỒN Nguyên GiácChúng ta biết rằng nhà khoa học Albert Einstein có những quan điểm rất gần với nhà Phật.…

Huyền bí

Nhân tướng học

Tiên tri

tin mới

xem nhiều