Kiến nghị bổ sung hơn 15.000 tỉ đồng vốn đầu tư công cho dự án của các bộ, ngành, địa phương

Kiến nghị bổ sung hơn 15.000 tỉ đồng vốn đầu tư công cho dự án của các bộ, ngành, địa phương - Ảnh 1.

Ảnh minh họa ( Nguồn: internet)

Chính phủ vừa có Báo cáo tóm tắt Tờ trình phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong nước còn lại và 10.000 tỉ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục dự án mới từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương và một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, nhìn chung, phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng chung và khoản 10.000 tỉ đồng đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí quy định của Quốc hội, giải quyết cơ bản nhu cầu vốn của một số dự án lớn, quan trọng, cấp bách của nền kinh tế, thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ,…

Về xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, theo báo cáo, tổng số vốn kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương (NSTƯ) được giao hằng năm trong cả giai đoạn để thực hiện và giải ngân ước đạt hơn 964.000 tỉ đồng, bằng 86,16% tổng số vốn NSTƯ dự kiến trong kế hoạch trung hạn. Trong đó, bao gồm 217,6 nghìn tỉ đồng của dự kiến kế hoạch năm 2020 theo báo cáo của Chính phủ về Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021.

Liên quan đến nội dung cân đối giữa việc tăng kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ODA lên 60.000 tỉ đồng và giảm tương ứng kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP), theo báo cáo đánh giá giữa kỳ, tổng số vốn TPCP ước thực hiện của cả giai đoạn 5 năm đạt khoảng hơn 196 nghìn tỉ đồng, theo đó, số vốn TPCP dự kiến không thực hiện hết của kế hoạch trung hạn là hơn 63 nghìn tỉ đồng, cao hơn số vốn ODA đã được Quốc hội cho phép bổ sung…

Từ đó, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án của các bộ, ngành và địa phương với tổng số vốn là hơn 15.000 tỉ đồng (trong đó hơn 1.700 tỉ đồng từ nguồn cắt giảm của các dự án đã có trong danh mục kế hoạch đầu tư trung hạn của chính bộ, ngành và địa phương đó và hơn 13.000 tỉ đồng từ dự phòng 10% vốn NSTƯ tại bộ, ngành và địa phương).

Bên cạnh đó, bố trí hơn 391 tỉ đồng từ nguồn dự phòng 10% vốn NSTƯ tại địa phương để bố trí, hoàn thành dứt điểm các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn.

Ngoài ra, Chính phủ cũng kiến nghị Quốc hội xem xét, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn nước ngoài cho tỉnh Lạng Sơn hơn 19 tỉ đồng để thực hiện dự án Dự án Chuẩn bị Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc, tỉnh Hà Tĩnh hơn 15 tỉ đồng để thực hiện dự án Chuẩn bị dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh,…

Đồng thời, kiến nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 khoảng hơn 19 tỉ đồng dự toán thu và chi đầu tư phát triển từ nguồn viện trợ không hoàn lại của ABD để đầu tư hỗ trợ kỹ thuật dự án Hiệu quả năng lượng cho cấp nước TP HCM.

Ý kiến bạn đọc

Bài viết cùng chuyên mục