Sống Trẻ

Pháp trị hay Nhân trị (3)

“Nhân trị” theo nghĩa là sự cai trị của con người với con người tạm gọi là “Nhân trị nhân”, dù là theo khuynh hướng “Độc quyền…

Pháp trị hay Nhân trị (2)

Vậy quản lý một quốc gia cần “Nhân trị” hay chỉ là “Pháp trị”? “Nhân trị” trong một thời gian dài là sự cai trị của người đứng…

Pháp trị hay Nhân trị

“Pháp trị” hay “Nhân trị” là những khái niệm thường được các nhà nghiên cứu, luật gia, chính trị gia, triết gia nói tới nhưng…

Con đường tất yếu

“Đảm nhiệm chức danh” không giúp nhiều cho tinh giản biên chế nếu không đi kèm việc sáp nhập các đơn vị hành chính, “Hợp nhất bộ…

Miền núi – “Bia hay Mỏ vàng”?

“Bia đỡ đạn” là cụm từ hay được dùng để chỉ việc người ta dùng thứ công cụ gì đó nhằm chống đỡ những tác động trực tiếp hoặc gián…

Đào tạo-Tuyển sinh

Phương pháp dạy và học

Thư giãn

tin mới