Chưa quyết Quốc hội hay Chính phủ phê duyệt danh mục đầu tư công trung hạn

Chưa quyết Quốc hội hay Chính phủ phê duyệt danh mục đầu tư công trung hạn - Ảnh 1.

Quốc hội họp sáng 3-6 thông qua biểu quyết một số quy định về Luật đầu tư công (sửa đổi) – Ảnh: Quochoi.vn

Cụ thể, phương án thứ nhất là Quốc hội quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn từ ngân sách trung ương, trường hợp cần thiết sẽ ủy quyền, quyết dịnh danh mục các dự án chi đầu tư cho Chính phủ.

Trong số 424 đại biểu tham gia biểu quyết, chỉ có 48,35% đại biểu đồng ý, không đạt quá bán.

Phương án hai là giữ nguyên quy định như hiện hành, tức Quốc hội chỉ quyết định danh mục dự án quan trọng quốc gia và Chính phủ sẽ phê duyệt danh mục dự án đầu tư tư công trung hạn từ ngân sách trung ương.

Trước khi các đại biểu biểu quyết, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết Chính phủ “tha thiết đề xuất giữ phương án như hiện hành”. Tuy vậy, phương án này chỉ được 206/423 đại biểu tham gia biểu quyết bấm nút tán thành, đạt tỉ lệ 42,46%.

Với kết quả này, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết Chính phủ sẽ phải tiếp tục tiếp thu, giải trình vấn đề này trong Luật đầu tư công sửa đổi.

Ngoài ra, các đại biểu cũng biểu quyết một số nội dung khác trong dự thảo luật này, giữ nguyên quy định về tiêu chí phân loại dự án, các dự án quan trọng quốc gia là mức 10.000 tỉ đồng.

Đối với quy định trình Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn để phê duyệt, phương án 1 là để Quốc hội khóa mới quyết định và phương án 2 là giữ như quy định hiện hành là Quốc hội khóa trước quyết định.

Theo kết quả biểu quyết, các đại biểu thống nhất để Quốc hội khóa mới quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Ý kiến bạn đọc

Bài viết cùng chuyên mục