Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019

So với “người tiền nhiệm”, phiên bản 2019 của mẫu naked-bike Z900 ABS được bổ sung thêm màu mới, thiết kế và động cơ không thay đổi.

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 1

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 2

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 3

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 4

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 5

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 6

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 7

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 8

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 9

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 10

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 11

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 12

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 13

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 14

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 15

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 16

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 17

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 18

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 19

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 20

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 21

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 22

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 23

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 24

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 25

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 26

Ảnh chi tiết kawasaki z900 abs 2019 - Hình 27

Ý kiến bạn đọc

Bài viết cùng chuyên mục